ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ 5 ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΜΑΤ , ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΥΦΗ :

1) 30Χ50

2) 25Χ70

3) 30Χ60

4) 25Χ50

5) 20Χ40

1