1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 3) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠ 

 4) ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 5) ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 6) ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΙΟ

1